Nejlepší citáty o úspěchu a neúspěchu

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.

Jean Paul