Nejlepší citáty na téma omyly a chyby

Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti.

Autor: Johann Wolfgang Goethe