KATEGORIE: Citáty o rodičích

Nejlepší citáty o rodičích

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků.

Michel Eyquem de Montaigne